STRONA

GŁÓWNA

PODZIĘKOWANIA

OGŁOSZENIA

GALERIA

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

O NAS

DYREKTOR REGIONALNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO TERAPEUTYCZNEJ W DĘBNIE

 

INFORMUJE O WOLNYCH STANOWISKACH NA OPIEKUNA DZIECIĘCEGO W REGIONALNEJ PLACÓWCE OPIEKUŃCZO - TERAPEUTYCZNEJ  W DĘBNIE, UL. MICKIEWICZA 30B

 

 

W związku z rozpoczęciem działalności od 15. 10. 2014 roku Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie informuję o wolnych miejscach na stanowisko opiekuna dziecięcego.

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać wymogi art.98, ust 1 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2013r., poz. 135 ze zm.).

 

W przypadku opiekuna dziecięcego – ukończoną szkołę przygotowującą do pracy w zawodzie opiekuna dziecięcego lub pielęgniarki albo studia pedagogiczne.

 

W placówce z dzieckiem może pracować osoba, która :

 

a) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

b) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe,

d) jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo- wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy.

 

Wskazane studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

 

Zainteresowanych proszę o dostarczenie pełnej dokumentacji (CV, list motywacyjny, kserokopia dyplomów potwierdzających kwalifikację – oryginał do wglądu) pod adres ul. Mickiewicza 30B, 74-400 Dębno, Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna.

Projekt i wykonanie: LZK STUDIO www.lzkstudio.pl

Regionalna Placówka

Opiekuńczo – Terapeutyczna w Dębnie

 

ul. Mickiewicza 30B

74-400 Dębno

tel./fax. 95 7602700

95 7270378

e-mail: rpot_debno@poczta.onet.pl

NIP: 597-173-19-96

www.facebook.com/rpotwdebnie