Dębno: Termomodernizacja budynku RPOT w Dębnie - instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

 

Numer ogłoszenia: 159061 - 2015; data zamieszczenia: 02.11.2015

Dokumenty do pobrania:

STRONA

GŁÓWNA

PODZIĘKOWANIA

OGŁOSZENIA

GALERIA

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

O NAS

Ogłoszenie o zamówieniu  159061 - 2015

SIWZ

Załącznik Nr 1- formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu

Załącznik Nr 4 - oświadczenia dodatkowe

Załącznik Nr 5 - oświadczenie grupa kapitałowa

Załącznik Nr 6 - wykaz robót budowlanych

Załącznik Nr 7 - wykaz osób

Załącznik Nr 8 - oświadczenie o posiadaniu uprawnień

Załącznik Nr 9 - zobowiązanie do oddania zasobów

Załącznik Nr 10 - wzór umowy

Załącznik Nr 11- gwarancja należytego wykonania umowy

Załącznik Nr 12 - dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 13 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 14 - przedmiar robót

Załącznik Nr 15 - wzór uproszczonego kosztorysu ofertowego

Pobierz wszystkie załączniki (.zip)

Wyjaśnienia

Wyjaśnienia I do SIWZ

Wyjaśnienia I do SIWZ

S07

S06

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 2

Projekt i wykonanie: LZK STUDIO www.lzkstudio.pl

Regionalna Placówka

Opiekuńczo – Terapeutyczna w Dębnie

 

ul. Mickiewicza 30B

74-400 Dębno

tel./fax. 95 7602700

95 7270378

e-mail: rpot_debno@poczta.onet.pl

NIP: 597-173-19-96

www.facebook.com/rpotwdebnie